travel.jpg (21006 bytes)
arowanim3.gif (1002 bytes)尼泊爾 回上一頁
arowanim3.gif (1002 bytes)旅遊資源
尼泊爾逍遙遊 -介紹尼泊爾歷史沿革、地理環境、風土人情、名勝古蹟及自助旅遊相關資訊
尼泊爾隨記 -介紹尼泊爾旅遊景點及相關旅行須知。